Rechtsvorm


Kinderdagverblijf De Harlekijn is opgericht in 1988. Sinds 2005 is de rechtsvorm veranderd van Stichting naar Eenmanszaak. De onderneming wordt gedreven door Janneke Pluimgraaff.


 Radius


KinderOpvang Endegeest maakt als zelfstandig ondernemer gebruik van de formule van Radius. Op de werkvloer wordt er gebruik gemaakt van een handboek en een kwaliteitssysteem.

Het kwaliteitssysteem heeft betrekking op alle kwaliteitsaspecten van de opvang: vanaf de plaatsingsprocedure en het pedagogisch beleid tot en met het personeelsbeleid en de communicatie met de ouders.

Oudervertegenwoordiging


Er is een oudercommissie actief die regelmatig samen met de directeur overlegt en de onderneming over een aantal zaken adviseert. De oudercommissie bestaat uit een vertegenwoordiging van 3 tot 5 ouders en/of verzorgers van de geplaatste kinderen.

Wet Kinderopvang


De Wet kinderopvang is op 1 januari 2005 in werking getreden. Ouders die arbeid en zorg combineren of in een bijzondere situatie verkeren, kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van de kosten van kinderopvang van het Rijk, via de Belastingdienst.

logo-harlekijn-klein

Endegeesterstraatweg 1a  I  2342 AJ OEGSTGEEST  I  T 071 890 7002  I  email