Dagindeling


In de groep worden de kinderen in een zo mogelijk rustige omgeving verzorgd en gestimuleerd. De kinderen moeten zich veilig en vertrouwd voelen met de leidsters en de omgeving. Met de kinderen worden schootspelletjes gedaan, liedjes gezongen, boekjes gelezen en spelletjes gedaan. De allerkleinsten hebben uiteraard hun eigen programma/ritme, er wordt de zorg en begeleiding afgestemd op de behoeftes van het kind (het zogenaamd kindvolgend werken). We benaderen de kinderen vanuit hun individuele belevingswereld. 

Daarnaast spelen de kinderen naar behoefte ook in de gezamenlijke speelruimte, in het atelier of buiten. Met de peuters wordt er gewerkt aan het bevorderen van de zelfredzaamheid van de kinderen.

Zo leren zij bijvoorbeeld zelf op te ruimen, zichzelf aan te kleden en zelf naar de w.c. te gaan. Het stimuleren van de algehele ontwikkeling neemt een belangrijke plaats in het dagprogramma in, waarbij plezier voorop staat.

Binnen de groep wordt er met regelmaat met subgroepjes gewerkt, en vormt zich zodoende een baby/dreumes- en peutergroepje. De kinderen krijgen daardoor meer rust en mogelijkheden, en gerichte aandacht van hun Pedagogisch Medewerker. Dit is bij voorbeeld wanneer de kinderen naar het atelier gaan, fruit of lunch nuttigen. 

Om de kinderen houvast en structuur te bieden kent de dag een aantal vaste programma punten:

Kinderen worden gebracht (tussen 7.30 en 9.15 uur)

Vervolgens

- sap en fruit, soms wordt er een verjaardag gevierd.
- lekker spelen in de groep of speelhal, naar het atelier, spelen in de tuin (of wandelen).
- lunch; verse groentesoep, vers gebakken brood en melk

De ochtend is ten einde, een groot deel van de kinderen gaat slapen. De PM-ers gaan om de beurt 45 minuten pauzeren. 

Kinderen kunnen opgehaald worden (tussen 12.30 en 13.00 uur).

Kinderen kunnen gebracht worden (tussen 13.00 en 13.15 uur). 

Vervolgens
-thee met een cracker, soms ook fruit

Kinderen kunnen opgehaald worden (tussen 15.15 en 15.45 uur)

 

Vervolgens
-lekker spelen in de groep of speelhal , naar het atelier, spelen in de tuin (of wandelen)
-sap met rauwkost, cracker, soepstengel, rijstewafel etc.
-nog even spelen tot de ouders komen

Kinderen worden opgehaald (tussen 16.15 en 18.15 uur)


 

 

Endegeesterstraatweg 1a  I  2342 AJ OEGSTGEEST  I  T 071 890 7002  I  email