Groepsindeling


Het kinderdagverblijf heeft twee verticale groepen, en biedt per groep plaats aan 12 kinderen in de leeftijd van 10 weken tot 4 jaar. De continuiteit is hierdoor groot. Kinderen blijven bij dezelfde groepsleiding. De groepen hebben de naam Groep A, en Groep B.

In Groepsruimte C zijn de Peuterclub en de BSO ondergebracht.

De grootte van de groep en het aantal Pedagogisch Medewerkers is conform de landelijk geldende regels. Het eerste en laatste uur van de dag is er 1 PM-er per groep aanwezig.

Gewoonlijk zijn er per groep 2 PM-ers aanwezig, indien van toepassing wordt er een halve groep gevormd met 1 PM-er, of gaan de groepen samen.

Daarnaast worden de groepen mogelijk ondersteund door een leerling, en een vrijwilligster. 

 

 

Endegeesterstraatweg 1a  I  2342 AJ OEGSTGEEST  I  T 071 890 7002  I  email