Kind is ziek geworden


Als een kind ziek wordt of een ongelukje krijgt, zal per geval bekeken worden of de ouders direct gewaarschuwd moeten worden. Eventueel wordt de ouders verzocht hun kind op te halen. Het is de leiding voorbehouden om kinderen die koortsig of anderszins ziek zijn niet toe te laten, met name wanneer er sprake is van besmettingsrisico (bijvoorbeeld diarree en kinderziektes). In geval van twijfel kan de directeur overleg plegen met een van de huisartsen of de GG en GD; hun advies is doorslaggevend.

Medicijngebruik


 Medicijnen worden door de PM-ers toegediend op schriftelijk verzoek van de ouders. De aanwijzingen op de bijsluiter en/of etiket moeten altijd gevolgd worden. Medicijnen die promethazine of alimanzine bevatten of andere middelen die slaperigheid als bijwerking hebben worden door onze PM-ers niet toegediend. Ook paracetamol wordt niet toegediend. Voor het toedienen van medicijnen, homeopathische middelen, zalfjes etc. wordt een overeenkomst gehanteerd.


De gezondheid van uw kind


 Om een zo goed mogelijke opvang van uw kind te garanderen, maar ook in het belang van de opvang en gezondheid van de overige kinderen in de groep, verzoeken wij ouders met klem ziekten en overige relevante zaken aan de groepsleiding of directeur te melden. Wij denken dan aan informatie naar aanleiding van huisarts- of consultatiebureaubezoek, inentingen, allergie├źn etc.

 

Wanneer u uw kind onverwachts om bepaalde redenen niet naar het kinderdagverblijf brengt (door bijvoorbeeld ziekte), dient u dit z.s.m. doch uiterlijk op de betreffende dag voor 09.15 uur te melden.

 

Endegeesterstraatweg 1a  I  2342 AJ OEGSTGEEST  I  T 071 890 7002  I  email