Vakanties en absentieWe verzoeken de ouders om tijdig schriftelijk te melden wanneer hun kind afwezig is. Rond de schoolvakanties, de zomer- en kerstperiode worden er opgavenformulieren onder de ouders verspreid. Wanneer u uw kind onverwachts om bepaalde redenen niet naar het kinderdagverblijf brengt (door bijvoorbeeld ziekte), dient u dit z.s.m. doch uiterlijk op de betreffende dag voor         09.15 uur te melden.

Het is mogelijk om een vrije dag op een eerder of later tijdstip in te halen indien er binnen de groep plaats is. Hierover zijn afspraken over gevormd.