Wennen


Zowel voor het kind als voor de ouders is het van belang gelegenheid te hebben om aan de opvang te wennen. Het is voor veel ouders/verzorgers niet makkelijk om de zorg over hun kind over te dragen aan een ander.

De wenprocedure is voor ieder kind verschillend en wordt samen met de ouder besproken. Bijvoorbeeld; het kind komt de 1e week halve dagen, of de plaatsingsovereenkomst gaat iets eerder in zodat ouder en kind de opvang geleidelijk kunnen opbouwen. Hierover vindt vooraf overleg plaats met de Directeur.

Eerst vindt er samen met beide ouders een kennismakingsgesprek op de groep plaats. Vervolgens komt het kind wennen. 

Een kind kan voorafgaande aan de ingangsdatum van de plaatsingsovereenkomst en na de 1e kennismaking 2 keer 3 uur komen wennen. Endegeesterstraatweg 1a  I  2342 AJ OEGSTGEEST  I  T 071 890 7002  I  email