Elk verzoek tot wijzigen van de overeenkomst voor wat betreft de dagen waarop opvang plaatsvindt dient schriftelijk te geschieden. Wanneer het verzoek vermindering van het aantal dagdelen betreft, dient dit minimaal 1 maand voor de gewenste datum ingediend te worden. Honorering van het verzoek tot uitbreiding van het aantal dagdelen, dan wel wijziging van de opvangdagen, is afhankelijk van de plaatsingsmogelijkheden.