Plaatsing


Een kind kan aangemeld worden via het inschrijfformulier vanaf de 3e maand van zwangerschap. Inschrijven geeft nog geen garantie op plaatsing. Of en wanneer een kind geplaatst kan worden hangt af van het aantal beschikbare plaatsen, van het tijdstip van de gewenste plaatsing, de leeftijd van het kind en van het tijdstip van aanmelding. Over de mogelijkheden wordt u door de Directeur geinformeerd. Na inschrijven ontvangt u een bevestiging dat u bent geplaatst op de wachtlijst. 

Uiterlijk 3 maanden voor de gevraagde plaatsingsdatum geeft de Directeur uitsluitsel over de mogelijkheden tot plaatsing. Er wordt naar gestreefd echter de aanvraag zo snel mogelijk te behandelen en indien mogelijk de plaatsing te realiseren. Het aanbod wijst tevens op de Algemene Voorwaarden voor Kinderopvang. 

Zodra het moment van plaatsing definiteif vaststaat wordt de plaatsingsovereenkomst tussen de ouders en het kinderdagverblijf opgemaakt. Vanaf het moment van ondertekening van de overeenkomst tot de ingangsdatum van de overeenkomst heeft de consument de mogelijkheid om de overeenkomst te annuleren. Hiervoor zijn annuleringskosten verschuldigd ter hoogte van 2 maanden opvang. 

Een kind uit een gezin waarvan al een of meer kinderen geplaatst zijn heeft, indien mogelijk, voorrang bij plaatsing, op voorwaarde dat op het moment van de gewenste plaatsing het eerder geplaatste kind nog gebruik maakt van De Harlekijn. Broertjes en zusjes worden in dezelfde groep geplaatst. Indien nodig, om toch een plaatsing te realiseren, kan een kind tijdelijk in een andere groep geplaatst worden. 


Download voorbeeld Plaatsingsovereenkomst klik hier

 


Endegeesterstraatweg 1a  I  2342 AJ OEGSTGEEST  I  T 071 890 7002  I  email